• Start
  • Blog
  • Alimenty, a pomoc prywatnego detektywa

Alimenty, a pomoc prywatnego detektywa

Rozwód to zawsze trudna sprawa. Jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy podczas rozwodu należy podzielić opiekę nad dziećmi i ustalić wysokość alimentów na ich rzecz. Podczas ustalania wysokości alimentów rodzic, który będzie je płacił, musi przedstawić swoją sytuację finansową. Przede wszystkim chodzi tutaj o zarobki, ale także zobowiązania, jakie posiada. Alimenty to świadczenie pieniężne zasądzane przez sąd na drugą osobę. Najczęściej obowiązek alimentacyjny nakładany jest na rodzica w stosunku do dziecka. Rzadziej, ale też czasami to się zdarza, że jest to świadczenie na rzecz współmałżonka, czy nawet rodzica. W przypadku alimentów na rzecz dziecka płacone muszą być do czasu kontynuowania nauki przez potomka.

Sprawa o alimenty - pomoc prywatnego detektywa

Kiedy należy złożyć pozew o alimenty? 

W dzisiejszych czasach dużo par żyje, bez ślubu i także posiadają dzieci. Dopóki wszystko się układa, taka sytuacja nie jest problemem. Ten pojawia się jednak wtedy, gdy para się rozstaje, a dzieci zostają z jednym rodzicem. W związku z taką sytuacją rodzic niemieszkający z dziećmi powinien ponosić połowę kosztów ich utrzymania. Jeśli byli partnerzy się porozumieją i dogadają co do kwoty potrzebnej na godne życie dzieci, terminu wpłaty tych funduszy to sytuacja jest prawie opanowana. Jeśli zobowiązany rodzic, nie będzie sprawiał problemów i płacił na czas uzgodnioną kwotę to wszystko będzie w porządku. Gorzej, jednak jeśli nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i nie dotrzymuje słowa.

Brak wywiązania się z płacenia alimentów

W takiej sytuacji rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, musi złożyć wniosek do sądu rodzinnego o prawne ustalenie wysokości świadczenia alimentacyjnego. Przedstawiciel dziecka (rodzic, z którym mieszka) musi przedstawić w sądzie odpowiednie dokumenty, w tym: zaświadczenie o zarobkach, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeśli stroną pozwaną będzie ojciec dziecka, który nie był po ślubie z jego matką, to kobieta musi przedstawić dowód na ojcostwo np. test DNA. Sam wniosek o przyznanie alimentów jest bardzo prosty w przygotowaniu, często w Internecie można znaleźć wiele dokumentów, na których możemy się wzorować.

Sprawa w sądzie

Każda sprawa w sądzie łączy się ze stresem. Te w sądzie rodzinnym również, jednak tutaj w pewnym sensie pojawia się też wstyd, że swoje waśnie i problemy są wyciągane na wierzch przed obcymi osobami. Jednak jeśli nie było innej możliwości, to trzeba przez to przejść. Dużym wsparciem może się tutaj okazać pomoc osoby trzeciej - Magdalena Pławińska - prywatny detektyw Poznań jest osobą, która wielokrotnie towarzyszyła rodzicom podczas spraw o alimenty, dbając o dobro klienta i dziecka. Sąd po zapoznaniu się z argumentami stron musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, po którym będzie miał pewność czy alimenty się należą i w jakiej wysokości. W postępowaniu dowodowym powód musi udowodnić, że kwota, której żąda, jest niezbędna do podstawowego utrzymania dziecka tj. jedzenie, ubrania, książki do szkoły itp. Najlepiej słowa potwierdziłyby rachunki i faktury za tego typu zakupy. Jednak jeśli powód ich nie posiada, sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy nie jest to kwota zbyt wygórowana. Zarówno sąd, jak i obrońcy stron sprawy mogą pozwać na świadków osoby z najbliższego otoczenia powoda, a także pozwanego. Świadkowie mają potwierdzić lub zaprzeczyć słowom stron. Z reguły te wszystkie dowody i dokumenty wystarczą do pozytywnego zakończenia procesu.

Prywatny detektyw Magdar w Poznaniu

Kiedy detektyw pomoże w sprawie alimentów?

Problem pojawia się wtedy, gdy jedna ze stron, najczęściej powód oskarża pozwanego o niechęć płacenia alimentów i ukrywanie dochodów. Co zrobić w takiej sytuacji? Tutaj właśnie ponownie możemy zwrócić się o pomoc do prywatnego detektywa. Jego profesjonalizm i umiejętności, a także brak związku ze stronami sprawy pozwolą na przeprowadzenie śledztwa, w którym ewentualne ukryte dochody zostaną wyciągnięte na światło dzienne. Podczas swojej pracy detektyw korzysta z wielu źródeł - zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.detektywmagdar.pl/oferta/ aby dowiedzieć się o metodach pracy prywatnego detektywa. Dokumentuje on wszystko na zdjęciach i nagraniach, które potem bez przeszkód będzie mógł wykorzystać w sądzie. W czasie zbierania dowodów detektyw może znaleźć takie, które wykażą, że pozwany uchyla się od płacenia alimentów, a sam żyje w dostatku.

Warto więc skorzystać z pomocy prywatnego detektywa, który dostarczy do sądu niepodważalne dowodu, dzięki którym sąd nie będzie miał wątpliwości, jaką decyzję podjąć.

No thoughts on “Alimenty, a pomoc prywatnego detektywa”

Zostaw komentarz

In reply to Some User