Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.:
1.    Wykonanie rurociągów pary do turbiny i turbinki pompy olejowej zgodnie z projektem nr PR98/C1.
Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z UDT i wykona instalację parową zgodnie z zaleceniami.
2.    Wykonanie rurociągów pary wylotowej z turbiny zgodnie z projektem nr PR98/C2
Oferent winien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych robót i usług,

Termin realizacji:       -  do 31.05.2015 r.
Termin złożenia oferty:    - 06.02.2015 r.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny.

Sprawę prowadzi: Lech Musiał 
                      tel.: 32 793 72 70, kom.: 608 596 195,
                 e-mail: musial_l@ecszopienice.pl

O nas    Władze Spółki     Ogłoszenia 2    Taryfy     Kontakt    Inne