Ogłaszamy przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. „ZABUDOWA I URUCHOMIENIE TURBOGENERATORA TYPU TP 1,5”

Termin realizacji:                         -31.03.2015 r.

Termin złożenia oferty:               -22.12.2014 r. (do godz. 900)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w wymaganiach ofertowych, które można odebrać w siedzibie spółki w dni robocze w godzinach od800 do 1400 (50,00 zł. + 23%).

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Lech Musiał,608 596 195.

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2014 r. o godz. 1000 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł. do 18.12.2014r. na nasz rachunek w ING Bank Śląski S.A.o/Sosnowiec ul. Małachowskiego 7 Nr rachunku 69 10501360 1000 00225191 9698

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty,jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny.

O nas    Władze Spółki     Ogłoszenia 2    Taryfy     Kontakt    Inne