1. Prosimy o przedstawienie oferty na czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła OR-32 nr 2 w EC Szopienice Sp. z o.o. Zakres prac obejmuje:
    1) Przegrzewacz pary
    2) Podgrzewacze wody
    3) Ekrany kotła

Planowany termin realizacji - październik/listopad 2015 rok.

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie EC Szopienice w terminie     - 09.10.2015r.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny.

Sprawę prowadzi: : Lech Musiał, kom.: 608 596 195, e-mail: musial_l@ecszopienice.pl
           Waldemar Ambroziak, kom.: 608 594 956


2. Prosimy o przedstawienie oferty na hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie układu turbozespołu wraz z dostawą oleju Remiz TU46. Zakres prac obejmuje:
    1) Demontaż i montaż elementów układu hydraulicznego
    2) Czyszczenie zgodnie z opracowaną i przedstawioną dokumentacją techniczną (dołączoną do oferty) czyszczenia i płukania układów olejowych
    3) Endoskopia wyczyszczonych rurociągów układu olejowego
    4) Uzyskana w wyniku czyszczenia czystość oleju musi spełniać wymogi min -/15/12 wg normy ISO 4406.
    5) Wykonanie analiz własności fizykochemicznych oleju
    6) Wykonawca zabezpiecza obiekt przed ewentualnym skażeniem środowiska oraz zobowiązuje się do zagospodarowania i utylizacji odpadów

Planowany termin realizacji - październik/listopad 2015 rok.

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie EC Szopienice w terminie     - 12.10.2015r.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny.

Sprawę prowadzi: Lech Musiał, kom.: 608 596 195, e-mail: musial_l@ecszopienice.pl
         Waldemar Ambroziak, kom.: 608 594 956

O nas    Władze Spółki     Ogłoszenia 2    Taryfy     Kontakt    Inne