1. Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „WYKONANIE RUROCIĄGÓW OLEJU SMARNEGO I REGULACYJNEGO TURBOGENERATORA TYPU TP 1,5 W EC”

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie instalacji zgodnie z projektem PR98/C6 f-my PROJ-AD
- rozruch i uruchomienie instalacji

Termin realizacji:        -  do 31.08.2015 r.
Termin złożenia oferty:        - 03.07.2015 r.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny.


Sprawę prowadzi:  Lech Musiał,  kom.: 608 596 195,
                    e-mail: musial_l@ecszopienice.pl
          Waldemar Ambroziak, kom.: 608 594 956


2. Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „WYKONANIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ORAZ ZABUDOWĘ CHŁODNICY GENERATORA TURBOZESPOŁU TYPU TP 1,5 W EC”
Konstrukcje wsporczą oraz montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Chłodnica i pozostałe elementy potrzebne do montażu znajdują się w posiadaniu EC Szopienice Sp. z o.o.
 
Termin realizacji:        -  do 14.08.2015 r.
Termin złożenia oferty:        - 30.06.2015 r.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny.

Sprawę prowadzi: Lech Musiał,  kom.: 608 596 195,
                             e-mail: musial_l@ecszopienice.pl
         Waldemar Ambroziak, kom.: 608 594 956

O nas    Władze Spółki     Ogłoszenia 2    Taryfy     Kontakt    Inne