Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji elektrycznej i AKP do zmodernizowanego turbogeneratora typu TP1,5 firmy PBS Czechy  w EC Szopienice Sp. z o.o. zgodnie z projektem firmy PRO-AD nr PR98/E1
Oferent winien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych robót i usług,

Termin realizacji:        -  do 31.08.2015 r.

Termin złożenia oferty:        - do 26.05.2015 r.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny.


Sprawę prowadzi:Lech Musiał  tel.: 32 759 33 67, kom.: 608 596 195,
        e-mail: musial_l@ecszopienice.pl

O nas    Władze Spółki     Ogłoszenia 2    Taryfy     Kontakt    Inne