Kilka sw o EC elektrociepownia:
31.12.2015 EC Szopienice Spółka z o.o. została przejęta przez Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.. Połączenie uproszczone w trybie art.492 par.1 pkt.1 w zw. z art.516 par.6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Strona internetowa : www.zec.katowice.pl